Dokumentacja


Statut Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu- aktualny po zmianach 2017 | Pobierz

Wyszczególnienie zmian w Statucie Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej 12 2017 | Pobierz

Uchwała z 29 XI 2017 w sprawie zmiany Statutu ZS Susz | Pobierz

Statut Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu | Pobierz

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu- aktualny | Pobierz

Statut Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu z dnia 24 czerwca 2004 roku | Pobierz

OWU Ubezpieczenia | Pobierz

Informacja dla rodziców | Pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI DLA TECHNIKUM | Pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA | Pobierz


SZKOLNE ZESPOŁY: Wychowawczy, EWD, Promocji | Pobierz

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 | Pobierz


REGULAMIN RADY SZKOŁY | Pobierz

REGULAMIN RADY RODZICÓW | Pobierz
PLAN PRACY BIBLIOTEKI | Pobierz

PLAN PRACY EUROMANIUŚ | Pobierz

PLAN PRACY FORMACJI TANECZNEJ EXODUS | Pobierz

PLAN PRACY KOŁA BIOLOGICZNEGO | Pobierz

PLAN PRACY KOŁA GASTRONOMICZNEGO | Pobierz

PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO | Pobierz

PLAN PRACY KOŁA TEATRALNEGO | Pobierz

PLAN PRACY KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO | Pobierz

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LOK | Pobierz