Regulamin naboru do klas pierwszych 2020/2021 | Pobierz


Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2020 2021 | Pobierz

Klauzula informacyjna i zgody dla uczniów rodziców 2020 2021 | Pobierz


Nabór elektroniczny 2020 2021 ->Wejście

Rekrutacja 2020/2021

Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Język Obcy Liczba oddziałów Ilość miejsc Uwagi
Technikum
- Technik ekonomista
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik informatyk
- Technik logistyk
dz. / 5 angielski
niemiecki
0,5
0,5
0,5
0,5
15
15
15
15
---
Branżowa Szkoła I Stopnia

-kucharz


Wielozawodowa
dla młodocianych pracowników


- stolarz
- fryzjer
- wędliniarz
- piekarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
- elektryk
- cukiernik
- murarz-tynkarz
- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
- kamieniarz
- sprzedawca
- lakiernik
-monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- krawiec
- rolnik
- operator obrabiarek skrawających

- inne zgodnie z potrzebami uczniów

dz. / 3 niemiecki 0,5
0,5
15
15
---