Publikacje nauczycieli


• Adam Świergolski - Potrzeby i oczekiwania nauczycieli | Pobierz

• Adam Świergolski - Genetyczne doskonalenie szczepów | Pobierz

• Adam Świergolski - Rola mikroorganizmów w przetwarzaniu
żywności i pasz
| Pobierz

• Adam Świergolski - Fermentacja mlekowa w produkcji twarogu i j ej wpływ na przebieg procesu produkcyjnego oraz parametry fizykochemiczne i organoleptyczne produktu gotowego | Pobierz

• Adam Świergolski - Ochrona środowiska w przemyśle ziemniaczanym | Pobierz

• Andrzej Szysler - Sprawność fizyczna, a rozwój osobniczy człowieka | Pobierz

• Andrzej Szysler - Dni Olimpijczyka | Pobierz