Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w
Zespole Szkół w Suszu
"MŁODOŚĆ START" WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | więcej


"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu iławskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | więcej