WYKAZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/20181.  mgr Szczepaniak-Furman Beata Dyrektor Szkoły, matematyka, prawo
2.  mgr Galicka Marta język niemiecki
3.  mgr Zając Mirosława język polski
4.  mgr Gaszczyńska Anna język polski
5.  mgr Joanna Gałkowska język niemiecki
6.  mgr Wilk Marta język angielski
7.   Cezary Sacharczuk język angielski
8.  mgr Ulatowska Krystyna historia, geografia turystyczna, wiedza o społeczeństwie
9.  mgr Sikorska Anna chemia, fizyka, matematyka
10.  mgr Masna Lilianna wychowanie fizyczne,
11.  mgr Szysler Andrzej wychowanie fizyczne
12.  mgr Matyka Małgorzata matematyka, fizyka, zarys statystyki
13.  ks. mgr Marian Jażdżewski religia/etyka
14.  mgr Sacharczuk Witold informatyka, przedmioty informatyczne, wychowanie fizyczne, obsługa informatyczna w gastronomii, edukacja dla bezpieczeństwa
15.  mgr inż. Świergolski Adam elementy prawa, prawo, ekonomia i prawo w hotelarstwie, wstęp do nauki o państwie i prawie, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo, prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
16.  mgr Topolewska Iwona matematyka, pracownia ekonomiczna, podstawy rachunkowości, rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza ekonomiczna
17.  mgr inż. Stalmirska Ewa podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, ekonomia i prawo w turystyce
18.  mgr inż. Tucholska Anna marketing usług turystycznych, obsługa ruchu turystycznego, zajęcia praktyczne,podstawy turystyki, organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich
19.  mgr inż. Słowińska Dorota zajęcia praktyczne, przedmiot specjalizacyjny, podstawy żywienia człowieka, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, higiena i ochrona zdrowia
20.  mgr Cantop Małgorzata zajęcia praktyczne, organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
21.  mgr Maria Drozdowska Chemia
22.  mgr inż. Kawicka Barbara pedagog szkolny, bibliotekarz szkolny, biologia
23.  mgr inż. Dziczek Anna pracownia ekonomiczna
24.  mgr Juszczak Karol informatyka, przedmioty informatyczne,